REGULAMIN POBYTU NA POLU NAMIOTOWO-KEMPINGOWYM OŚRODKA WODNIK

 1. Teren pola namiotowo-kempingowego jest trenem prywatnym należącym do Ośrodka Wodnik. Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu
 2. Miejsce postoju można wybierać dowolnie, jednak nie na oznaczonych drogach. Przy ustawianiu przyczepy lub namiotu uprasza się o uwzględnianie ścieżek dojazdowych do innych namiotów, przyczep itp.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00-6.00.
 4. Osoby używające wulgarnych słów i wszczynające awantury po spożyciu alkoholu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 5. Wszelkich formalności meldunkowych oraz płatności dokonuje się w dniu przyjazdu.
 6. Opłaty za pobyt pobierane są z góry, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu należności.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
 8. W chwili zameldowania klient otrzymuje: ogólną kartę meldunkową oraz kartę pobytu z numerem rejestracyjnym pojazdu, którą należy umieścić w widocznym miejscu. Pracownicy pola mają prawo sprawdzić kartę pobytu w każdej chwili.
 9. Przyjeżdżający po godz. 20:00 i przed 8:00, zobowiązani są do dopełnienia formalności związanych z zameldowaniem w pierwszym możliwym terminie (w godzinach pracy recepcji 8:00-20:00)
 10. W przypadku stwierdzenia niezgłoszonego w recepcji pobytu na terenie pola pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł od osoby za każdy dzień pobytu
 11. Osobom i grupom zorganizowanym, wobec których istnieje duże prawdopodobieństwo nieprzestrzegania regulaminu i naruszania zasad koegzystencji międzyludzkiej, pracownicy recepcji mają prawo odmówić zameldowania bez podania dodatkowych przyczyn.
 12. Odwiedzający klientów naszego pola mogą przebywać na jego terenie w godzinach 8:00-22:00 po uprzednim uprzedzeniu przez zameldowanego Wynajmującego miejscówkę i pobraniu opłaty parkingowej od pojazdu. Przebywanie gości po godz. 22:00 wymaga rejestracji do godziny pracy recepcji.
 13. Klienci w opłacie mają prawo do korzystania z sanitariatów oraz prądu .Powinni posiadać własny odpowiednio długi przewód umożliwiający wykonanie podłączenia do prądu.
 14. Dzieci na terenie pola namiotowego znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne.
 15. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym tylko z ważną kartą szczepień. Psy powinny być trzymane na smyczy lub pod kontrolą właściciela.
 16. Właściciele zwierząt przebywających na polu zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta.
 17. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie pola namiotowego wynosi 10km/h. Jednocześnie uprasza się posiadaczy samochodów o ograniczenie jazdy w czasie ciszy nocnej.
 18. Kosze rozstawione na terenie pola namiotowego są przeznaczone na drobne odpadki. Bezwzględnie zabrania się wyrzucania popiołu z grilla do plastikowychpojemników na odpady
 19. Zużyty węgiel wyrzucamy tylko do metalowych, specjalnie oznakowanych pojemników
 20. Zabrania się mycia samochodów i przyczep na terenie ośrodka
 21. Kierownictwo pola nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i/lub zniszczenie dóbr przywiezionych przez klienta.
 22. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie pola. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie pola zobowiązany jest pokryć koszt straty.
 23. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia kierownictwo pola do pozbawienia możliwości dalszego pobytu na polu.
 24. Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności.