Kozłówka

Atrakcje turystyczne

Do ciekawszych miejsc w województwie lubelskim należy z pewnością położona kilka kilometrów na zachód od Lubartowa, Kozłówka. Okoliczne tereny są zaliczane pod względem geograficznym do Małego Mazowsza, którego krajobraz jest równie płaski, smutny i monotonny jak na prawdziwym Mazowszu. Kozłówka poszczycić się może dwoma wspaniałymi dziełami: natury i człowieka. Pierwsze z nich – dzieło przyrody – to ogromny kompleks Lasów Kozłowieckich z leśnym rezerwatem “Kozie Góry” Drugim jest niezrównane dzieło architektury – monumentalne założenie pałacowo-parkowe zlokalizowane w południowej części wsi Kozłówka.